CZECH    ENGLISCH

Aktuality

Oveky oslav 10 let sv innosti

Poadem s nzvem A jak sa t oveky oslav v ptek 13.listopadu 2009 dtsk folklorn soubor Oveky z Valaskho Mezi desetilet od svho zaloen.

Zaloen souboru na jae roku 1999 bylo zavrenm mnohaletho sil rznch jednotlivc a instituc ve mst o vznik dtskho souboru zamenho na valask folklr. Vechny dosavadn pokusy vychzely obvykle z naden folklornch fand, ale nikdy nenavazovaly na nkter ze dvou folklornch soubor pracujcch ve Valaskm Mezi.

Teprve Oveky byly zaloeny jako potomek valaskho souboru psn a tanc Baa, kter ve mst psob nepetrit od roku 1945. Pirozen spojen baa oveky, ale tak propojen umleckho veden obou soubor osobou Renaty Kotasov napovd, e stejn jako Baa, tak i Oveky zstvaj doma na Valasku a v okol Meza pedevm prostednictvm kmenovho repertoru. A tak jako u souboru Baa je i u Oveek prvoadm clem vytvoit kolektiv, do kter se lenov budou rdi vracet pro anebo s valaskou psnikou a tancem.

Deset let uplyne v ivot lovka jako voda, zrovna tak uplynulo i 10 let existence Oveek, ale i za tu pomrn krtkou dobu je na co vzpomnat.

Slavnostn veer k 10.vro mezskch Oveek nabdne prostor pro setkn souasnch i bvalch len dnes teba mladch baovc, ondr nebo morek, prostor pro setkn vedoucch s folklornmi pteli z jinch soubor, ale samozejm i pohled na repertor souboru.

Pestoe repertor souboru nen nijak zvl᚝ rozshl, je pro divka urit zajmav, o em svd nejen ada pozvn soboru na rzn folklorn akce, ale i pravideln kladn hodnocen odbornch porot na pehldkch dtskch soubor. A vezmeme-li v vahu, e ve veden souboru jak po organizan, tak i po umleck strnce pracuj od zaloen pouze amati, nem se soubor za dobu sv innosti za co stydt.

To, e Oveky nestrnou a v pln sle vstupuj do dalho desetilet sv innosti, je nejen zsluha zakladatelek Renaty Kotasov a Petry Ondrukov - ale i vech vedoucch, rodi a rodinnch pslunk dt, bez jejich pomoci a zpalu by nebylo co slavit, ale ani komu pedvat pekrsn bohatstv z nekonen studnice lidovho umn.

Oveky oslav 10 let sv innosti   
AKTUALITY

20. Dtsk baovsk bl
20. Dtsk baovsk bl Srden zveme pznivce folkloru, dti a jejich rodie na 20. Dtsk baovsk bl. Letos navc KLAUN RAMBAJS, kolo tst, slosovateln vstupenky. Malovn vajek, zdoben pernk ...

BAOVSK (skoro) BL
BAOVSK (skoro) BL srden vs zveme na folklorn akci souboru Baa, konanou dne 14. 1. 2023 - BAOVSK skoro BL. Msto: sl Sokolovny VM, as: 20,00 hod. K tanci a poslechu hraje CM pod vedenm V ...

PF 2023
PF 2023 ...

Valask kotovn 2021
Valask kotovn 2021 Mimodn vydaen odpoledne spojen s ochutnvkou valaskch pochutin. Klobsky, chleba se sdlem a kvarkama, valask frgly. Nechybl kot slivovice, vna a burku. Nvtvnc ...
iridie.rajce.idnes.cz

20.vro DFS Oveky
20.vro DFS Oveky V sobotu 23.11. probhl vron koncert k zaloen DFS Oveky. Zznam koncertu si mete prohldnout na youtube.com - vyhledat: 20 let souboru OVEKY 23.11.2019. Fotografie na: vas ...
youtube.com/watch?v=qSgxjcOaIvU

ovecky.net      web-klanica